Projecten

Roze Salon Zutphen

Samen met een mede-initiatiefnemer ben ik bezig met het oprichten van de Roze Salon Zutphen. Het idee dat dit een ontmoetingsgroep wordt voor LHBTIQ+ 50-plussers. Uit een onderzoek van de gemeente Zutphen bleek dat er onder deze groep veel behoefte is aan een veilige plek waar zij gelijkgestemden kunnen ontmoeten en samen leuke dingen kunnen ondernemen. Er is een eerste bijeenkomst gepland op 30 januari waarbij het de bedoeling is dat de mensen die daar aanwezig zijn, meedenken over hoe we de Roze Salon Zutphen vorm kunnen gaan geven. Daarna zouden we graag een mooie jaarplanning willen maken met leuke activiteiten, maar waarschijnlijk ook gewoon samen koffiedrinken. Het idee is om deze bijeenkomsten maandelijks te gaan organiseren, maar dit laten we vooral afhangen van wat de doelgroep zelf aangeeft.

Steun of bekijk dit project

Onderhoud Dierenweide Zwanevlot

In de afgelopen jaren is het onderhoud er wat bij ingeschoten en ondertussen is er redelijk was achterstallig onderhoud. Vooral het pleintje met de stallen kan wel wat aandacht gebruiken.

Steun of bekijk dit project

Bewonersinitiatief Hondenoefenveld opstart

Bewoners nemen het initiatief voor een omheind hondenoefenveld om in een veilige omgeving te kunnen oefenen met gedrag/gehoorzaamheid zonder overlast te veroorzaken en elkaar als hondeneigenaren uit de buurt te kunnen ontmoeten.

Steun of bekijk dit project

Ontroerend-goed Zutphen

Wij willen het onroerend goed van Zutphen beschikbaar maken voor sociale projecten om ontroerend goede dingen mee te doen. Vaak is er maar heel even ruimte nodig, voor opslag, als flexplek of een bijeenkomst. De pandenbank biedt uitkomst!

Steun of bekijk dit project

Een gezellige en groene Hamersplaats

Een zevental omwonenden van de Hamersplaats heeft het initiatief genomen om van de Hamersplaats een klimaatvriendelijke en veilige ontmoetingsplaats te maken.

Steun of bekijk dit project

Grenzeloos muziek

Grenzeloos Muziek wil iedereen in het AZC de kans bieden om muziekles te krijgen. De initiatiefnemers zoeken mensen die bij willen dragen om het project duurzaam voort te zetten.

Steun of bekijk dit project

Nieuwe locatie Parentshouse Kuiperstraat

Parentshouse Zutphen heeft tot doel het voorkomen van gecompliceerde (echt) scheidingen en ouderverstoting. Naast hun woning aan de Melatensteeg komt er komend jaar een nieuwe woning met 8 appartementen aan de Kuiperstraat 2.

Steun of bekijk dit project

Jamsessies AZC

Bij Grenzeloos Muziek willen we meer jonge mensen aantrekken. Na een pilotperiode willen we nu wekelijkse jamsessies in het AZC organiseren. Ontmoeting tussen jonge Zutphense muzikanten en jonge mensen op het AZC Doel: verbinding, talentontwikkeling, verbeteren Nederlands, plezier

Steun of bekijk dit project

De Kleine Kantine

De jeugdspelers van Be Quick komen uit kwetsbare gezinnen en nemen hun problemen mee naar het voetbalveld. De club is daar steeds meer aandacht aan gaan geven. Zij wil dat haar spelers met een vrij hoofd kunnen voetballen. Zodoende zijn de coaches van de jeugdteams steeds meer zorg gaan verrichten. Op basis van deze ontwikkeling is het plan ontstaan om met “De Kleine Kantine” te starten.

Steun of bekijk dit project

Unlock Together

Wat als je geen gemiddeld mens bent? Als je een fysieke of psychische beperking hebt? Of als fulltime mantelzorger alleen nog maar de deur uit komt voor boodschappen? Waar ontmoet je dan nieuwe mensen? Met Unlock Together bouwen we een applicatie zodat ook de 'niet-gemiddelde Zutphenaar' nieuwe vrienden kan maken.

Steun of bekijk dit project

Excelsior Maatschappelijk

Muziekvereniging Excelsior is al 100 jaar actief in Warnsveld en Zutphen. Er zijn in die 100 jaar steeds meer overdekte plekken voor buurtactiviteiten verdwenen. Voor de komende 100 jaar wil Excelsior daarom haar gebouw opknappen en openstellen voor meer verenigingen uit de buurt.

Steun of bekijk dit project

Oudejaars voetbaltoernooi 2023

Vier Zutphense Voetbalverenigingen organiseren in de kerstvakantie een zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd en (jeugdige) asielzoekers.

Steun of bekijk dit project

WelKom Boodschappen

Wekelijks worden boodschappen uitgedeeld aan diegenen die een zeer laag inkomen hebben en niet in aanmerking (meer) komen voor de Voedselbank

Steun of bekijk dit project

Odensehuis Salon op zondag

Eens per maand opening van de huiskamer van het Odensehuis Zutphen, om deelnemers/bezoekers van het Odensehuis Zutphen en buurtbewoners de gelegenheid te geven hun verhaal te tonen en hierover te vertellen.

Gefund: Bekijk dit project

Inloop Hopwoning Perspectief van Heemstrastraat

De woonkamer in de Hopwoning aan de van Heemstrastraat is er voor de bewoners. Op woensdagochtend staat de koffie klaar en op dindsdagavond wordt er door en voor bewoners gekookt

Gefund: Bekijk dit project

spIJS Academie

Een leer- en werkervaringsplek voor alle Zutphense inwoners die graag aan het werk willen en daarbij eerst ervaring op willen doen of een passende opleiding willen volgen.

Gefund: Bekijk dit project