Projecten

Sjane's zomer voor kinderen

Sjane organiseert iedere woensdag in de zomer kinderuitjes.

Steun of bekijk dit project

Donatiesysteem Nieuwe Wereld

Onze missie is de Nieuwe Wereld door middel van het Donatiesysteem een enorme impuls te geven. Doe je mee? Met € 1,- per week veranderen we de wereld. Wil je weten hoe? Kom dan naar: !! Informatieavond !! Op woensdag 17 mei is er een informatieavond in De Proeflokalen aan het Vispoortplein. De deur is open vanaf 19.45 uur, om 20.00 uur starten we. Graag tot dan!

Steun of bekijk dit project

Mijn hoofd is een zeef - Nognayah

Nognayah is een plek waar jonge mensen en hun omgeving worden geholpen zonder hulp te verlenen. Nognayah bereikt haar doel onder meer door: Subculturele activiteiten te organiseren en te faciliteren middels de input, hulp, visie en talenten van mensen met een psychiatrische, maatschappelijke of criminele kwetsbaarheid.

Steun of bekijk dit project

Huiskamer Stichting Compassie beter gebruiken

In onze gezellige ontmoetingsruimte worden diverse activiteiten gedaan, voor vluchtelingen en onze stadsgenoten. We willen de ruimte voor meer activiteiten geschikt maken.

Steun of bekijk dit project

Unlock Together

Wat als je geen gemiddeld mens bent? Als je een fysieke of psychische beperking hebt? Of als fulltime mantelzorger alleen nog maar de deur uit komt voor boodschappen? Waar ontmoet je dan nieuwe mensen? Met Unlock Together bouwen we een applicatie zodat ook de 'niet-gemiddelde Zutphenaar' nieuwe vrienden kan maken.

Steun of bekijk dit project

Heel Zutphen weet wat er leeft - Redactie de Zuidwijken

Wijkinitiatieven worden aan de bewoners van Zutphen middels tekst en foto's op schermen in openbare ruimtes van de verschillende Zutphense wijken getoond. Op die manier krijgt men kijk op verschillende initiatieven die leven in de Zutphense samenleving. Dit om meer samenhang met andere bewoners en andere wijken te weeg te brengen, maar ook om bewoners op andere plekken te inspireren.

Steun of bekijk dit project

Kindervakantieweek WGDGO

Stichting WGDGO neemt kinderen die te maken hebben met financiële armoede mee op vakantie. Deze vakantieweek voor (2x30) kinderen vindt plaats in de week van 28 juli t/m 4 augustus in drie huisjes bij Landal Coldenhove.

Steun of bekijk dit project

Bewonersinitiatief Hondenoefenveld opstart

Bewoners nemen het initiatief voor een omheind hondenoefenveld om in een veilige omgeving te kunnen oefenen met gedrag/gehoorzaamheid zonder overlast te veroorzaken en elkaar als hondeneigenaren uit de buurt te kunnen ontmoeten.

Steun of bekijk dit project

De Kleine Kantine startfase

De jeugdspelers van Be Quick komen uit kwetsbare gezinnen en nemen hun problemen mee naar het voetbalveld. De club is daar steeds meer aandacht aan gaan geven. Zij wil dat haar spelers met een vrij hoofd kunnen voetballen. Zodoende zijn de coaches van de jeugdteams steeds meer zorg gaan verrichten. Op basis van deze ontwikkeling is het plan ontstaan om met “De Kleine Kantine” te starten.

Steun of bekijk dit project

Ontroerend-goed Zutphen

Wij willen het onroerend goed van Zutphen beschikbaar maken voor sociale projecten om ontroerend goede dingen mee te doen. Vaak is er maar heel even ruimte nodig, voor opslag, als flexplek of een bijeenkomst. De pandenbank biedt uitkomst!

Steun of bekijk dit project

Onderhoud Dierenweide Zwanevlot

In de afgelopen jaren is het onderhoud er wat bij ingeschoten en ondertussen is er redelijk was achterstallig onderhoud. Vooral het pleintje met de stallen kan wel wat aandacht gebruiken.

Steun of bekijk dit project

Herstelcafé

Herstelcafé is een ontmoetingsplaats voor drugsverslaafden in herstel. De ontmoeting heeft een positieve werking op dit herstel.

Steun of bekijk dit project

Oudejaars voetbaltoernooi 2023

Vier Zutphense Voetbalverenigingen organiseren in de kerstvakantie een zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd en (jeugdige) asielzoekers.

Steun of bekijk dit project

WelKom Boodschappen

Wekelijks worden boodschappen uitgedeeld aan diegenen die een zeer laag inkomen hebben en niet in aanmerking (meer) komen voor de Voedselbank

Steun of bekijk dit project

Uitleenbank Zutphen - fase 3

Veel sociale projecten in Zutphen hebben af en toe spullen nodig zoals een beamer, geluidsinstallatie of partytent. Met de Uitleenbank willen we dit soort spullen makkelijk en duurzaam beschikbaar maken. Wegens eerder succes willen we nu graag ons assortiment uitbreiden en digitaal toegankelijker maken.

Steun of bekijk dit project

Een gezellige en groene Hamersplaats

Een zevental omwonenden van de Hamersplaats heeft het initiatief genomen om van de Hamersplaats een klimaatvriendelijke en veilige ontmoetingsplaats te maken.

Steun of bekijk dit project