Ernst-Jan Nieland

Onderlinge verbinding is noodzakelijk, een maatschappij als los zand is immers onleefbaar.